การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีวาระพิจารณา ดังนี้

1. งานแสดงสินค้า “STYLE”
2. การประชุม AFIC Working committee Meeting
3. โครงการรักการอ่านและโครงการน้ำดื่มสะอาด
4. การจัดกิจกรรมหารายได้ของกลุ่มฯ (กิจกรรมโบว์ลิ่ง 2023)
5. การจัด Roadshow แสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า

Close Bitnami banner
Bitnami