การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 5/2566
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้
1. บรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์ตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยและต่างประเทศ โอกาสและการเตรียมของผู้ประกอบการ”
2. ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าในการขออนุญาตวางจำหน่ายของเวียดนามและมาตรการนำเข้ายาของอินโดนีเซีย

Close Bitnami banner
Bitnami