เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้จัดงานเข้าร่วมพิธีเปิดงาน CPHI South East Asia 2023 ซึ่งเป็นงานที่ให้ความรู้และจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากผู้นำในอุตสาหกรรมยา และผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำแนะนำเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ตั้งแต่เทรนด์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของการผลิตยา กฎระเบียบและมาตรการล่าสุดในการจดทะเบียนยา อัปเดตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในวงการเภสัชกรรม รวมไปถึงการแสดงผลงานวิจัยพืชสมุนไพรท้องถิ่นในไทย เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ พร้อมกันนี้การสัมมนามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ A Growth Opportunity for the Herbal Medicines Industry in Thailand, Vietnam, and India-ASEAN animal health outlook-International Pharmaceutical Packaging เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่กิจกรรมอัดแน่นด้วยความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แก่ Innovation Stage เวทีนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยารูปแบบใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและ Pharma Quest กิจกรรมใหม่สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่จะเข้ามาแข่งขันประชันทักษะด้านเภสัชกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami