วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมแสดงสินค้า Pack Print International และ Corrutec Asia 2023 และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ส่องโอกาส และทิศทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่ท้าทาย ณ ห้องพิมานสยามฮอล ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ

          งานแถลงข่าวดังกล่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงาน ดังนี้ นายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย, นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท. และนายกสมาคมการพิมพ์ไทย, นายประเสริฐ หล่อยืนยง นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย และนายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

          โดยประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า จากปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างประสบกับสภาวะโลกเดือด ที่เป็นสัญญาณวิกฤติของภาวะโลกร้อน มีการทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปรากฎการณ์เอลนีโญ ทำให้ทุกประเทศต้องตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทางสหภาพยุโรป (EU) เอง ก็ออกมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่ปัจจุบันมีประเภทสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรการ CBAM ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ อะลูมิเนียม, เหล็กและเหล็กกล้า, ปูนซีเมนต์, ปุ๋ย, ไฟฟ้า, ไฮโดรเจน และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอื่น ๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ในปี 2030 คาดการณ์ว่าจะครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ มาตรการ CBAM ยังเป็นการกีดกันสินค้าที่มีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่ำทางอ้อมไม่ให้สามารถนำเข้าไปในตลาด EU ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินค้าที่มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่ำเหล่านี้ จะย้ายไปยังตลาดอื่นที่ไม่มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงประเทศไทยอีกด้วย

          จากประเด็นปัญหาดังกล่าว อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ต้องปรับตัว และพัฒนาเพื่อยกระดับให้บรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging ที่ผลิตจากไทย สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Recycle & Upcycling) หรือ การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่จะถูกทิ้งเป็นขยะมาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น และกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยออกแบบให้มีความสวยงามเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ทำให้คุณภาพและส่วนประกอบของวัสดุนั้นลดลง (Hi-Value Printing & Packaging) ทั้งนี้ จะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรม และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือใช้เคมีน้อยที่สุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ BCG เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่ความยั่งยืน เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับมาตรการการค้าของต่างประเทศ และแข่งขันได้ในตลาดโลก

          ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมชมมหกรรมแสดงสินค้า Pack Print International และ Corrutec Asia 2023 ได้ที่ศูนย์นิทรรศการและกระประชุม ไบเทค บางนา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2566 โดยภายในงานจะได้พบกับสุดยอดนวัตกรรมการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกกว่า 300 บริษัท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://www.pack-print.de และ www.corrutec-asia.com

Close Bitnami banner
Bitnami