วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาชิกกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ในที่ประชุม ได้มีติดตามเกี่ยวกับค่ากลางในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มฯ ซึ่งได้ส่งข้อมูลเรียบร้อย เเละอยู่ในขั้นตอนทวนสอบขั้นสุดท้าย คาดว่าจะเรียบร้อยเเละสามารถ ประกาศค่ากลางของกลุ่มได้ ภายในวันที่ 12 กันยายนนี้ ก่อนที่มาตรการ CBAM จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2566 ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami