วันที่ 5 กันยายน 2566 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเชิญเข้าร่วม “การสัมนารับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการ CBAM” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบจากมาตรการ CBAM ให้ผู้ร่วมสัมมนา เเละให้ความคิดเห็นที่ต้องการสนับสนุนจาก EU และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทย

ผ่านระบบ Facebook Live 2 ช่องทาง ได้แก่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
https://www.facebook.com/TradeNegotiations
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
https://www.facebook.com/tgo.or.th

Close Bitnami banner
Bitnami