วันที่ 6 กันยายน 2566 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มอบหมายให้ นางเกศมณี เลิศกิจจา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธิเปิดงาน 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023 (BGJF) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้จัดงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และได้รับเกีรยติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ได้แก่ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT, นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานคณะกรรมการ GIT, นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกลุ่มบริษัท บิวตี้ เจมส์ กรุ๊ป, นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า กรุ๊ป, นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานสมาคมผู้ค้าทองคำ และ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

งาน BGJF เป็นงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 40 ปี ของการจัดงาน BGJF ภายใต้ชื่อ “40 Years of Brillance” โดยเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่ จาก 21 ประเทศทั่วโลกและมีบูธกว่า 2,400 บูธ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล และเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพของโลก ด้วยฝีมือและแหล่งวัตถุดิบของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในลำดับต้นๆของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

ภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับ ร้านค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับหลายหลายประเภทให้เลือกซื้อ อาทิ Fine Jewelry / Gold / Gemstone เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงานได้รับชมอีกด้วย ซึ่งงาน BGJF จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 1-8

Close Bitnami banner
Bitnami