คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯอลูมิเนียม และ คุณอนุรักษ์ คูวินิชกุล รองประธานกลุ่มฯอลูมิเนียม พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าสวนกุหลาบ เข้าพบ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อขอปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Close Bitnami banner
Bitnami