เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน คุณสมคิด รัตนประภาพร รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกลุ่มฯ เคมี, กลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มฯ เหล็ก ได้ให้ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง ประธานสหพันธ์ธุรกิจบริการสมัยใหม่ (Shanghai Service Federation) และคณะนักธุรกิจจากมณฑล เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม PTT ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หน่วยงาน Shanghai Service Federation เป็นองค์กรภาคชน ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ประกอบไปด้วยสมาชิกทึ่เป็นบริษัท ชั้นนำและสมาคมกว่า 5,000 บริษัทจากหลายอุตสาหกรรมในเมือง เซี่ยงไฮ้และเมืองรอบข้าง เช่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กและไม่ใช่เหล็ก สมาคมสิ่งทอและเส้นใย สมาคมอุตสาหกรรมเบา สมาคมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ยังได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรม ให้กับทางผู้ประกอกอบการฝั่งไทยทราบ เช่น อุตสาหกรรมเบา ในเซี่ยงไฮ้มีอัตราการผลิตภายในประเทศนั้นมากกว่า 5 แสนล้านหยวนต่อปี อุตสาหกรรมสิ่งทอแบบนันวูเว่น (Nonwovens) แห่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสิ่งทอแบบนันวูเว่น (Nonwovens) กว่า 70% ของประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งจากการหารือ ร่วมกันในครั้งนี้ ทางหน่วยงาน Shanghai Service Federation ยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนที่สนใจในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

Close Bitnami banner
Bitnami