19 กันยายน 2566 นายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ครั้งที่ 8/2566 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้

– การนำเสนอการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดย นายสิทธิชัย ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ นายอภิเชษฐ์ พงษ์ลิขิตตานนท์ จาก Mac Marvel Advance Corporation
– งานแสดงสินค้า “STYLE”
– การประชุม AFIC Working Committee Meeting
– การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งเฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท. ปี 2566
– การจ้ดกิจกรรม Roadshow ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ

Close Bitnami banner
Bitnami