เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก พร้อมด้วย คุณสุจินต์ พิทักษ์ ดร.อำนาจ ยะโสธร คุณปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ และคุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกร่วมกันในอนาคต ณ ห้องรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami