15 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง เฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท. ปี 2566 ต้อนรับโดยนายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และคณะกรรมการ ณ DHL Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อมุ่งเน้นให้กรรมการ สมาชิกและครอบครัว จากกลุ่มอุตสาหกรรม /สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดีและ Networking ระหว่างสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย One FTI รวมถึงนำรายได้ส่วนหนึ่งซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Close Bitnami banner
Bitnami