นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain ได้กำหนดประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาสินค้านำเข้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง PTT GROUP (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบ Vedio Conference Microsoft Teams

โดยมีประเด็นหารือ
– การนำเสนอภารกิจที่กับคณะทำงาน Supply Chain Security
– การนำเสนอมูลเกี่ยวกับภาพรวมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
– การนำเสนอข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในนามสภาอุตสาหกรรมฯ

Close Bitnami banner
Bitnami