ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช...
FTI Talk x Podcast บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า

FTI Talk x Podcast บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า

รายการ FTI Talk x Podcast บรรจุภัณฑ์ ตัวช่วยหลักในการสร้างมูลค่าสินค้า บทสัมภาษณ์ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดชประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami