โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายไพรัช ชูธรรมขจร ประธานกิตติมศักดิ์
นายศุภชัย หล่อวณิชย์ ประธานกิตติมศักดิ์
นางบัญชุสา พุทธพรมงคล ประธานกิตติมศักดิ์
นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธาน
นายประดิษฐ์ ปภังกรกิจ รองประธาน
นายอนุรักษ์ คูวินิชกุล รองประธาน
นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขาธิการ
นายสุริยะ นาคอิ่ม กรรมการ
นายอัครินทร์ ภัทรานนท์ กรรมการ
นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ กรรมการ
นายอิงอร จำชาติ กรรมการ
นายวันชัย จงจิตรนันท์ กรรมการ
นายกิตติพัฒน์ พินิจโสภณ กรรมการ

 

 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อแสลป บิลเลต สลักและได คาสติ้ง: แคป โกลบอลอลูมิเนียม, ซังเคียว ทาเทยาม่าอัลลอยด์ (ไทยแลนด์), ยู.เอ็ม.ซี. ได คาสติ้ง, อลูคอน

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเส้น: โกลด์สตาร์ เมททอล, ทอสเท็มไทย, ไทยเม็ททอลอลูมิเนียม, บีจี โฟลต กล๊าส, พี.แอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร์ริ่ง, มหานครมิทอล, เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม, ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้, อลูเม็ท และ แอลเมทไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมแผ่น: ไมย์เออร์อลูมิเนียม, ยูเอซีเจ (ประเทศไทย), วโรปกรณ์, นิคเคสยามอลูมิเนียม และ อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว

กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น ขึ้นรูปและติตตั้ง ผลิตชิ้นส่วน ทำกระป๋อง และอื่นๆ: ไกลาสแอนด์อลิสาอลูมินั่มเทรดดิ้ง, ตราเพชร, ไทยเบเวอร์เรจแคน, โฟกัส เมทอลเทค, มิตรไพรัชและบุตร, แม่น้ำมิทอลซัพพลาย, วี.เอ็น.อลูมิเนียม, เอ็ม เอ็น ไชย คอร์ปอเรชั่น และ เอ็ม.วี.พี. โฟร์สตาร์ส

Close Bitnami banner
Bitnami