ประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

         เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 14:00 น. ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี...

ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี พ.ศ. 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี พ.ศ. 2565-2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 13:30 น. ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 วาระปี พ.ศ....

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มก๊าซ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี...

Close Bitnami banner
Bitnami