รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เครือมติชน

รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เครือมติชน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เครือมติชน ที่ก้าวสู่ปีที่ 48 ณ ชั้น G อาคารสำนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)...
การสัมมนา Subcon Thailand 2024 “Navigating your way in the Medical Devices industry แนวทางก้าวเข้าสู่วงการเครื่องมือแพทย์อย่างสง่างามและยั่งยืน”

การสัมมนา Subcon Thailand 2024 “Navigating your way in the Medical Devices industry แนวทางก้าวเข้าสู่วงการเครื่องมือแพทย์อย่างสง่างามและยั่งยืน”

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้จัดการสัมมนาภายในงานนี้ ในหัวข้อ “Navigating your way in the Medical Devices industry แนวทางก้าวเข้าสู่วงการเครื่องมือแพทย์อย่างสง่างามและยั่งยืน” โดยในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211-212...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นายนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products...
กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.358 – 2565) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด...
การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ วาระปี 2567-2569

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ วาระปี 2567-2569

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ วาระปี 2567-2569 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10...
Close Bitnami banner
Bitnami