ประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ณ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 7 บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้ง...
ลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

ลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

กรุงเทพฯ / 9 กุมภาพันธ์ 2567 – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย รศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค...
ประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

         เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 14:00 น. ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี...
Digital Night Business transformation & Human Management

Digital Night Business transformation & Human Management

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดกิจกรรมสัมมนา “Digital Night Business Transformation & Human Management” โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. กล่าววัตถุประสงค์ และนายอมฤต ฟรานเซน...
Close Bitnami banner
Bitnami