ส.อ.ท. – สวทช. เผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตฯ อลูมิเนียม พร้อมรองรับ CBAM

ส.อ.ท. – สวทช. เผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตฯ อลูมิเนียม พร้อมรองรับ CBAM

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ส.อ.ท. ร่วมกับ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ...
ผนึกเครือข่ายความร่วมมือไทย-มาเลเซีย พัฒนาอุตฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ผนึกเครือข่ายความร่วมมือไทย-มาเลเซีย พัฒนาอุตฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023...
ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดงาน 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023 “40 Years of Brillance”

ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดงาน 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023 “40 Years of Brillance”

วันที่ 6 กันยายน 2566 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มอบหมายให้ นางเกศมณี เลิศกิจจา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธิเปิดงาน 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023 (BGJF) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 13:00-17:00 น. ณ งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023 ห้อง...
ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม เข้าร่วมเสวนาให้ความคิดเห็นต่อมาตรการ CBAM

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม เข้าร่วมเสวนาให้ความคิดเห็นต่อมาตรการ CBAM

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเชิญเข้าร่วม “การสัมนารับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการ CBAM” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อผลกระทบจากมาตรการ CBAM ให้ผู้ร่วมสัมมนา...
Close Bitnami banner
Bitnami