ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมเปิดงาน ProPak Asia 2024

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมเปิดงาน ProPak Asia 2024

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม(คุณเจริญ แก้วสุกใส) เข้าร่วมเปิดงาน ProPak Asia 2024 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ยกระดับความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด นวัตกรรม และ...
ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา

ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คุณนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วย คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)...
เสวนาในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Toward Thailand Net Zero Goal! 2024

เสวนาในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Toward Thailand Net Zero Goal! 2024

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Toward Thailand Net Zero Goal! 2024 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ โรงแรมแกรนด์...
เสวนาพิเศษ หัวข้อ ทางรอดจากมาตรการ CBAM ด้วย BCG Implementation

เสวนาพิเศษ หัวข้อ ทางรอดจากมาตรการ CBAM ด้วย BCG Implementation

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณวันชัย จงจิตรนันท์ รองปรระธาน กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ ทางรอดจากมาตรการ CBAM ด้วย BCG Implementation ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไทยในการสัมมนา BCG Model...
การเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต: Thailand 2050”

การเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต: Thailand 2050”

วันที่ 1 มีนาคม 2567 คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต: Thailand 2050” ณ ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami