ส.อ.ท. และ สกสว. ร่วมจัดตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

ส.อ.ท. และ สกสว. ร่วมจัดตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมกับ ผู้บริหารส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครั้งที่ 1/2567 ในหัวข้อ...

ส.อ.ท.ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจไทยปรับตัวรับบริบทลดโลกร้อน”

ส.อ.ท.ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจไทยปรับตัวรับบริบทลดโลกร้อน”

วันที่ 25 เมษายน 2567 ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ รองประธานคณะทำงาน BCG Model ได้รับมอบหมายจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ "ธุรกิจไทยปรับตัวรับบริบทลดโลกร้อน" ในงาน Go Green 2024: The Ambition of Thailand ซึ่งจัดโดยกรุงเทพธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์...

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์...

สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Japan Quality Assurance Organization (JQA) เพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS แก่สมาชิก ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Japan Quality Assurance Organization (JQA) เพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS แก่สมาชิก ส.อ.ท.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มฯไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มฯชิ้นส่วนและยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก...

ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain และกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับนายวันชัย พนมชัย...

ส.อ.ท. จับมือภาครัฐ ค่ายรถและผู้ค้าน้ำมัน ดำเนินโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM2.5

ส.อ.ท. จับมือภาครัฐ ค่ายรถและผู้ค้าน้ำมัน ดำเนินโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM2.5

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 9 บริษัท เข้าร่วมการแถลงข่าว “ความร่วมมือเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากยานยนต์”...

Close Bitnami banner
Bitnami