ส.อ.ท. คลอดกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 – กลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครอบคลุม Value chain ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย

ส.อ.ท. คลอดกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 – กลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครอบคลุม Value chain ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีสถาปนา และจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ โซนพื้นที่ ThaiBev (VDO Wall)...

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาสินค้านำเข้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศ

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาสินค้านำเข้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศ

นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain ได้กำหนดประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาสินค้านำเข้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง PTT GROUP (1012) ชั้น 10...

Meeting with Poland Construction Cluster

Meeting with Poland Construction Cluster

คุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ได้ประชุมเข้าพบกับคณะกรรมการจาก Poland Construction Cluster ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห้อง PTT GROUP...

อนาคตอุตสาหกรรมการบิน จุดเปลี่ยนของประเทศไทย สู่การเป็น Hub ของอาเซียน

อนาคตอุตสาหกรรมการบิน จุดเปลี่ยนของประเทศไทย สู่การเป็น Hub ของอาเซียน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในงาน The Future of Aviation Industry ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมการเสวนาดังกล่าว...

ประชุมหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ประชุมหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

       เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานข้อร้องเรียนฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด, บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด, บริษัท คิว แอร์ จำกัด,...

ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเห็ดจันทบุรี

ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเห็ดจันทบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเห็ดจันทบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเห็ดองค์การสหประชาชาติ (ระหว่างปี...

Close Bitnami banner
Bitnami