ส.อ.ท. จับมือ สถาบันฯ ลาดกระบัง กระตุ้นแนวคิดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ส.อ.ท. จับมือ สถาบันฯ ลาดกระบัง กระตุ้นแนวคิดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ...

ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดล BCG

ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดล BCG

เรียน สมาชิก ส.อ.ท. ด้วย ธนาคาร SME D Bank ออกสินเชื่อ BCG Loan เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ที่ดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ ในโมเดลB - Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ)C - Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)G - Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)ในการนี้...

การสัมมนา ในหัวข้อ Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry ภายในงาน FTI Expo  2022

การสัมมนา ในหัวข้อ Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry ภายในงาน FTI Expo 2022

เรียน ท่านผู้ประกอบการที่สนใจ 📢📢📢ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ Digital Logistics Platforms: The Future of the Industry ภายในงาน FTI Expo 2022🌍🌍🌍จัดโดยสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์...

ไทยต้องรับมืออย่างไร? กับจุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสภาวะเงินเฟ้อที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง

ไทยต้องรับมืออย่างไร? กับจุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสภาวะเงินเฟ้อที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง

    14 มิถุนายน 2565 คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสื่อสารองค์กร ร่วมเสวนางาน Morning Talk ครั้งที่ 3 เรื่อง จุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ อนาคตที่อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม...

นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล...

Close Bitnami banner
Bitnami