ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop)

ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve)ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ครั้งที่ 2/2566

📣 24 กุมภาพันธ์ 2566🎯 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ กรรมการสถาบัน SMI เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ส.อ.ท. ผลักดันการขยายผล Thailand i4.0 Index ให้เป็น Platform ระดับชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่ Industry Transformation

ส.อ.ท. ผลักดันการขยายผล Thailand i4.0 Index ให้เป็น Platform ระดับชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่ Industry Transformation

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขยายผลให้ Thailand i4.0 Index เป็น Platform ระดับชาติ โดยมีคุณวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม...

ส.อ.ท. ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ด้วยอารยสถาปัตย์ (Friendly Design)

ส.อ.ท. ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ด้วยอารยสถาปัตย์ (Friendly Design)

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 และร่วมกิจกรรม FD Talk ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม...

นวัตกรรมยั่งยืน ในการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตัวช่วยธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

นวัตกรรมยั่งยืน ในการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตัวช่วยธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

          วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร เธีรยรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มองไปข้างหน้า ด้านนโยบาย SHE & En ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม”...

เข้าเยี่ยมชม บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

เข้าเยี่ยมชม บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

🔴 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ คณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เข้าเยี่ยมชม บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด โดยมีดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ให้การต้อนรับ◊ วัตถุประสงค์ของการดูงานฯ...

Close Bitnami banner
Bitnami