เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM ได้จัดกิจกรรมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ปี 2567 จำนวน 22 กิจการ 34 ผลิตภัณฑ์ ณ ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

โดยได้รับเกียรติจากนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตร และนางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานสหพันธ์ฯและนายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย พร้อมทีมเลขาธิการสมาคมฯ ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสิ่งทอไทย นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมผ้านอนวูเว่นไทย และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้บริหารไอคอนสยาม

Close Bitnami banner
Bitnami