เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายธันธัช ฤทธิ์น้ำ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ หารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปภายใน และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี...