ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
Digital Night : Business Transformation & Human Management

Digital Night : Business Transformation & Human Management

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรม Digital Caravan เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 - 19:30 น. ณ ห้อง WorkCoCo โรงแรม The Kannas จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโดยนายจักริน วังวิวัฒน์...

ส.อ.ท. ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนดิจิทัล

ส.อ.ท. ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบรางวัล Digital Award และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ โดยได้กล่าวถึงเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างมาก คาดว่าในปี 2566 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 9.9...

ประกาศรายชื่อหน่วยรับรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

ประกาศรายชื่อหน่วยรับรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

ประกาศรายชื่อหน่วยรับรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ2565 มีรายชื่อดังนี้1.บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด2.บริษัท ทูฟ นอร์ด...

สถาบัน SMI จัดอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล สู่คู่ค้าภาครัฐ”สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

สถาบัน SMI จัดอบรม “Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัล สู่คู่ค้าภาครัฐ”สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs

      10 พ.ค. 65 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบัน SMI นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ นายวชิระ แก้วกอ...

เปิดรับสมัคร หน่วยรับรอง ปี65

เปิดรับสมัคร หน่วยรับรอง ปี65

กลุ่มฯ ดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดีป้า ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดรับสมัครหน่วยรับรอง ในส่วนของการให้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC...

DP Build-up

DP Build-up

กลุ่มฯ ดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ depaเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (DP Build-up Project) -ฝึกอบรมมาตรฐาน ISO/IEC 29110-พัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Development...

ISO/IEC 29110 ประจำปี 2565

ISO/IEC 29110 ประจำปี 2565

เปิดแล้ว >> เปิดให้ทุนสนับสนุนได้รับใบ Certification ISO/IEC 29110 สำหรับ โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการดีๆ ที่มีต่อเนื่อง...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มดิจิทัล วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอมฤต ฟรานเซน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล วาระปี...

FTI Talk x Podcast “ดิจิทัล” อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

FTI Talk x Podcast “ดิจิทัล” อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายการ FTI Talk x Podcast "ดิจิทัล" อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami