วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ส.อ.ท. เข้าเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมความมั่นคง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ"...