นายภัทรวิน จงวิศาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2022

นายภัทรวิน จงวิศาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2022

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเดินเรือ...

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202”

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล "ศุลกากร 1202" ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 28 น็อต ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็กได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก...

FTI Talk x Podcast ต่อเรือ ซ่อมเรือฯ อุตสาหกรรมสำคัญ หลอดเลือดใหญ่ของประเทศไทย

FTI Talk x Podcast ต่อเรือ ซ่อมเรือฯ อุตสาหกรรมสำคัญ หลอดเลือดใหญ่ของประเทศไทย

รายการ FTI Talk x Podcast ต่อเรือ ซ่อมเรือฯ อุตสาหกรรมสำคัญ หลอดเลือดใหญ่ของประเทศไทย บทสัมภาษณ์ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือ และก่อสร้างงานเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami