ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

ประชุมสามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม เพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทั้งนี้...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มน้ำมันปาล์ม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอัสนี มาลัมพุช ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม...

FTI Talk x Podcast “ไขข้อสงสัย น้ำมันปาล์ม น้ำมันทางเลือกสุขภาพ คุณประโยชน์ล้น”

FTI Talk x Podcast “ไขข้อสงสัย น้ำมันปาล์ม น้ำมันทางเลือกสุขภาพ คุณประโยชน์ล้น”

รายการ FTI Talk x Podcast"ไขข้อสงสัย น้ำมันปาล์ม น้ำมันทางเลือกสุขภาพ คุณประโยชน์ล้น"บทสัมภาษณ์คุณศุภชัย จินตนาเลิศประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami