ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ภาครัฐและเอกชน ร่วมหาแนวทางการเปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง ส่งเสริมประเทศไทย สร้าง Supply Chain Security

ภาครัฐและเอกชน ร่วมหาแนวทางการเปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง ส่งเสริมประเทศไทย สร้าง Supply Chain Security

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจะไปต่ออย่างไร” เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มปิโตเคมี วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมี...

Close Bitnami banner
Bitnami