เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์...