กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ จับมือ สวทช. นำนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จัดแสดงในงาน Medical Fair Thailand 2023

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ จับมือ สวทช. นำนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จัดแสดงในงาน Medical Fair Thailand 2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ ร่วมกันจัดนิทรรศการเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ ของกลุ่มผู้ประกอบการไทยภายใต้...

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ

โครงการศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ONLINE SEMINAR และ วันที่ 12–17 พฤศจิกายน 2566 ดูงาน MEDICA 2023 DUSSELDORF, GERMANYโอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการ UPDATE TREND : เทคโนโลยี...

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “

เรียน ผู้สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง MR 224-225, BITEC (ส่วนหนึ่งของงาน Subcon Thailand 2023)...

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

            อย . พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 2.e-Payment และ 3.e-License ภายใต้แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาให้บริการ...

MeDIC FTI FORUM: “ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

MeDIC FTI FORUM: “ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

MeDIC FTI FORUM: "ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"🆓 สัมมนาฟรี! จำนวนจำกัดไม่เกิน 80 ที่นั่ง ภายในงานมีการเว้นระยะตามมาตรการ 🆓.วันสัมมนา: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา: 9.00-15.00น.สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้อง...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564  รายละเอียดประกาศ https://qrgo.page.link/Tn9Mx ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การแสดงเลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด...

FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19

รายการ FTI Talk x Podcast เจาะลึกเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมสำคัญในช่วง COVID-19 บทสัมภาษณ์ คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami