กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้จัดการสัมมนาภายในงานนี้ ในหัวข้อ “Navigating your way in the Medical Devices industry แนวทางก้าวเข้าสู่วงการเครื่องมือแพทย์อย่างสง่างามและยั่งยืน” โดยในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211-212...