กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไฟฟ้า

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย กรรมการและเลขานุการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และนายดอน ทยาทาน...

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ณ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 7 บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้ง...

ผลกระทบต่อ SPP อันเนื่องมาจากค่าไฟฟ้าไม่สะท้อนต้นทุนค่าก๊าซ

ผลกระทบต่อ SPP อันเนื่องมาจากค่าไฟฟ้าไม่สะท้อนต้นทุนค่าก๊าซ

          คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. ได้มีการร่วมประชุมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โดยมี คุณดอน ทยาทาน เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า พร้อมคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุม...

การประชุมสามัญประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

การประชุมสามัญประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตไฟฟ้า ดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 – 17.00 น. ณ ประชุมห้อง Gerhard & ห้อง Herbert ชั้น 7 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายฮาราลด์ ลิงค์...

Close Bitnami banner
Bitnami