เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 9 บริษัท เข้าร่วมการแถลงข่าว “ความร่วมมือเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากยานยนต์”...