ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 19...

กิจกรรม Pharma Day 2023

กิจกรรม Pharma Day 2023

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา และสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้ร่วมจัดงาน Pharma Day โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้โปรแกรม E-Submission...

Close Bitnami banner
Bitnami