ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

            อย . พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 2.e-Payment และ 3.e-License ภายใต้แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาให้บริการ...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมยาได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มยา วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี...

FTI Talk x Podcast แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย

FTI Talk x Podcast แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย

รายการ FTI Talk x Podcast แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย บทสัมภาษณ์ บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami