ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมยาได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มยา วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี...

FTI Talk x Podcast แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย

FTI Talk x Podcast แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย

รายการ FTI Talk x Podcast แนวทางสู่การยกระดับ อุตสาหกรรมยาไทย บทสัมภาษณ์ บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami