ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์...

ส.อ.ท. คลอดกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 – กลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครอบคลุม Value chain ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย

ส.อ.ท. คลอดกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 – กลุ่มฯ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครอบคลุม Value chain ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีสถาปนา และจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ โซนพื้นที่ ThaiBev (VDO Wall)...

Close Bitnami banner
Bitnami