ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
เปิดตัวสุดอลังการ กับงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 67th  ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก

เปิดตัวสุดอลังการ กับงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 67th ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. มอบหมาย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส.อ.ท. และ นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา (กรรมการ ส.อ.ท....

GEM FTI – ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนา Online ภายใต้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ BGJF Virtual Trade Fair 2022

หัวข้อ "Understanding Lab-Grownd Diamonds" การเจาะลึกเพชรสังเคราะห์ โดย คุณทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่...

เปิดงาน BGJF Virtual Trade Fair 2022 ออนไลน์ คาดรายได้ทะลุ 570 ล้าน

เปิดงาน BGJF Virtual Trade Fair 2022 ออนไลน์ คาดรายได้ทะลุ 570 ล้าน

“พาณิชย์” เปิดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair (BGJF) ในรูปแบบ BGJF Virtual Trade Fair 2022 นำผู้ประกอบการไทยกว่า 300 ราย มาจัดแสดงร้านค้าออนไลน์ พร้อมจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อจากทั่วโลก ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 400 คู่ คาดยอดปังไม่ต่ำกว่า 570 ล้านบาทวันที่ 13...

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

เปิดตัวยิ่งใหญ่กับงานโชว์อัญมณีและผ้าไทย ส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

          วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก นายสุริยน ศรีอรทัยกุล...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา...

FTI Talk x Podcast อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ

FTI Talk x Podcast อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ

รายการ FTI Talk x Podcast อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ บทสัมภาษณ์คุณสุริยน ศรีอรทัยกุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami