ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ชี้แจงงาน ThaiTAM 2022

ชี้แจงงาน ThaiTAM 2022

ประธานกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร ชี้แจง กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ส.อ.ท.ในปี 2564-2565 โตต่อเนื่อง โกยรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่ หวังกระตุ้นตลาดและโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลการเกษตรไทยจัดงาน มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ครั้งที่...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน...

FTI Talk x Podcast เขย่าอุตฯ เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

FTI Talk x Podcast เขย่าอุตฯ เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายการ FTI Talk x Podcast เขย่าอุตฯ เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร บทสัมภาษณ์ คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัยประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami