ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา Biotec FTI Forum#4 ในหัวข้อ BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 13:00-17:00 น. ณ งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023 ห้อง...

เอกชนแนะรัฐทุ่มวิจัยยาชีวภาพ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย EEC Focus 10-12-65

เอกชนแนะรัฐทุ่มวิจัยยาชีวภาพ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย EEC Focus 10-12-65

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง "เอกชนแนะรัฐทุ่มวิจัยยาชีวภาพ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย" กับ EEC Focus วันที่ 10-12-65 โดยออกอากาศทางช่อง TNN...

Thailand LAB INTERNATIONAL & Bio Asia Pacific 2022 ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมฯ และ คณะบริหารธุรกิจ สจล. (KBS)

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “พลิกโฉมไบโอเทคไทย สร้างความเป็นไปได้ใหม่ บนเวทีโลก” หรือ “Reshaping Thai Biotec to Create New Possibilities on the World Forum” โดยวิทยากรชั้นนำ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2656 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Conference Room A ฮอลล์ EH 103...

คณะบริหารธุรกิจ สจล.ชวนฟังสัมมนา “กัญชาเพื่อชีวิต : กัญชาเพื่อธุรกิจสุขภาพ”

คณะบริหารธุรกิจ สจล.ชวนฟังสัมมนา “กัญชาเพื่อชีวิต : กัญชาเพื่อธุรกิจสุขภาพ”

ธุรกิจกัญชาเพื่อสุขภาพ มีปลด มีล็อค มีปรับและมีเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและหลักกฎหมายในหลายประการ งานสัมมนาวิชาการ จึงต้องกลับมา เพื่ออัพเดทให้กลุ่มผู้สนใจในธุรกิจกัญชาเพื่อสุขภาพ ดร.ภก.ณัฐพศุตม์  ภัทธิราสินสิริ  กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ...

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ครบวงจร ผ่าน 3 e ภายใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน”

อย. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 2.e-Payment 3.e-License ภายใต้แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่งเน้นการ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ...

Covid Forum Ep.11 “ยา-สมุนไพรไทย ใช้ให้ถูกหลักสกัดโควิด”

Covid Forum Ep.11 “ยา-สมุนไพรไทย ใช้ให้ถูกหลักสกัดโควิด”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ร่วมกับศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ในรายการ Covid Forum Ep.11...

FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย

FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยาย หัวข้อ “สัญญาณบ่งชี้ทิศทางธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพในอนาคต” ในงาน “FTI EXPO...

พิธีประกาศเจตนารมณ์ การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิธีประกาศเจตนารมณ์ การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัย เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ...

กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่(ส่วนขยาย) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์...

Close Bitnami banner
Bitnami