ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
PRINTPACK + SIGN 2024

PRINTPACK + SIGN 2024

PrintPack + Sign (PP+S) is the ultimate gathering for the printing, packaging, signage, and labeling industry in Singapore. This exclusive event brings together businesses to explore the latest technologies, source new materials, and discover cutting-edge software...

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษให้การต้อนรับคณะ FPTA จากประเทศอินเดีย

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษให้การต้อนรับคณะ FPTA จากประเทศอินเดีย

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และผู้แทนสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ให้การต้อนรับ คณะ FPTA (Federation of Paper Traders’...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและความคืบหน้ากฎระเบียบการค้าภายใต้นโยบาย European Green Deal” โดย คุณจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเยื่อและกระดาษ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ...

FTI Talk x Podcast สวนกระแสโลก ‘กลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ’ พลิกเกมดันอุตสาหกรรมเติบโต

FTI Talk x Podcast สวนกระแสโลก ‘กลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ’ พลิกเกมดันอุตสาหกรรมเติบโต

รายการ FTI Talk x Podcast สวนกระแสโลก 'กลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ' พลิกเกมดันอุตสาหกรรมเติบโต บทสัมภาษณ์คุณประกอบ พิกุลกานตเลิศประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami