ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษร่วมประชุมหารือ เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) 

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษร่วมประชุมหารือ เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายสุนทร ยงค์วิบูลย์ศิริ ประธานกลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ และผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมหารือ เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) จัดโดยสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ทั้งนี้...

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ร่วมหารือกับทีม Carbon Leakage Review จากประเทศออสเตรเลีย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ร่วมหารือกับทีม Carbon Leakage Review จากประเทศออสเตรเลีย 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และผู้แทนกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับ Professor Frank Jotzo หัวหน้าคณะและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Carbon Leakage Review...

การหารือแนวทางการจัดการสินค้านำเข้าและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน

การหารือแนวทางการจัดการสินค้านำเข้าและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ประธานกลุ่มฯ เยื่อและกระดาษ และผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมการหารือแนวทางการจัดการสินค้านำเข้าและสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งจัดโดยนายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain...

การประชุมสามัญ ปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2567 – 2569 และการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสามัญ ปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2567 – 2569 และการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2567 -2569 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 14...

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย ร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย ร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยนายประกอบ กานตเลิศ ประธานกลุ่มฯ นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการกลุ่มฯ และสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย โดยนายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงินจากการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกอล์ฟ TPPIA &...

PRINTPACK + SIGN 2024

PRINTPACK + SIGN 2024

PrintPack + Sign (PP+S) is the ultimate gathering for the printing, packaging, signage, and labeling industry in Singapore. This exclusive event brings together businesses to explore the latest technologies, source new materials, and discover cutting-edge software...

Close Bitnami banner
Bitnami