ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
เหล็กไทยผวา จีนส่งสัญญาณ ทุ่มตลาดรอบใหม่

เหล็กไทยผวา จีนส่งสัญญาณ ทุ่มตลาดรอบใหม่

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และการขนส่งของ Supply Chain ทั่วโลก รวมถึงราคาสินค้าเหล็กที่สูงขึ้นมากในช่วงปลายไตรมาสแรก ตามต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเหล็ก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายนาวา จันทนสุรคน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี...

FTI Talk x Podcast เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ

FTI Talk x Podcast เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ

รายการ FTI Talk x Podcast เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ บทสัมภาษณ์ คุณนาวา จันทนสุรคนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami