ลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

ลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

กรุงเทพฯ / 9 กุมภาพันธ์ 2567 – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย รศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค...

ประธานกลุ่มฯ เหล็ก เป็นวิทยากร ในหัวข้อ Paving the way for a sustainable future ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ประธานกลุ่มฯ เหล็ก เป็นวิทยากร ในหัวข้อ Paving the way for a sustainable future ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. คุณนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ Paving the way for a sustainable future ในงาน International Conference for the wire, cable, tube and pipe industries ณ...

สถาบันเหล็กฯ ร่วม ส.อ.ท. ส่งเสริมอุตฯ เหล็กเป็นมิตรต่อชุมชน – สิ่งแวดล้อม

สถาบันเหล็กฯ ร่วม ส.อ.ท. ส่งเสริมอุตฯ เหล็กเป็นมิตรต่อชุมชน – สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข นางบัญชุสา พุทธพรมงคล กรรมการ ส.อ.ท....

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เข้าร่วมงานแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เข้าร่วมงานแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นายนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ได้เข้าร่วมงานแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล...

เหล็กไทยผวา จีนส่งสัญญาณ ทุ่มตลาดรอบใหม่

เหล็กไทยผวา จีนส่งสัญญาณ ทุ่มตลาดรอบใหม่

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และการขนส่งของ Supply Chain ทั่วโลก รวมถึงราคาสินค้าเหล็กที่สูงขึ้นมากในช่วงปลายไตรมาสแรก ตามต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเหล็ก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายนาวา จันทนสุรคน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี...

FTI Talk x Podcast เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ

FTI Talk x Podcast เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ

รายการ FTI Talk x Podcast เหล็ก อุตสาหกรรมพื้นฐาน เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ บทสัมภาษณ์ คุณนาวา จันทนสุรคนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami