ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแก้วและกระจกในอาเซียน เพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นโยบาย BCG

ส่งเสริมอุตสาหกรรมแก้วและกระจกในอาเซียน เพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นโยบาย BCG

          วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม - วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Federation of Glass Manufacturers (AFGM) Conference ครั้งที่ 44  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก...

44TH ASEAN GLASS CONFERENCE

44TH ASEAN GLASS CONFERENCE

งานประชุมกลุ่มแก้วของอาเซียน (AFGM Glass Conference) จัดขึ้น ณ ดุสิตธานี พัทยา ในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ https://www.glassworldwide.co.uk/industry-announcements/44th-asean-glass-conference-set-thailandลิงค์เข้าไปดู...

ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

เรียน สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs...

THAI GLASS INDUSTRY GEARS UP FOR RENEWED DEMAND

THAI GLASS INDUSTRY GEARS UP FOR RENEWED DEMAND

Despite the impact of the pandemic, Thailand is viewed by business leaders in the Southeast Asian nation as having long-term growth potential for glass manufacturing and exports to its neighbouring countries as well as globally. Richard McDonough reports for Glass...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณจริยา แสงไชยญา...

FTI Talk x Podcast ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19

FTI Talk x Podcast ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19

รายการ FTI Talk x Podcast ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19 คุณชาติชาย พานิชชีวะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami