อนาคตพลังงานไทย สู่ยุคการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไร

อนาคตพลังงานไทย สู่ยุคการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน 2023 The Annual Petroleum Outlook Forum ภายใต้แนวคิด “Change for Chance: ปรับ เปลี่ยน เพื่อไปต่อ สู่ยุคพลังงานแห่งอนาคต”และร่วมเสวนาบรรยาย ในหัวข้อ “Enable Everyone’s...

กิจกรรม CSR ของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประจำปี 2566

กิจกรรม CSR ของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประจำปี 2566

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด...

ประชุมหารือระหว่างกลุ่มฯโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ กลุ่มฯยานยนต์

ประชุมหารือระหว่างกลุ่มฯโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ กลุ่มฯยานยนต์

การหารือร่วมระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์กับกลุ่มฯ โรงกลั่นฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้• วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566• เวลา 14.30 – 16.00 น.• สถานที่ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอนำส่งวาระการประชุม โดยกลุ่มฯ โรงกลั่นฯ มีข้อมูลเตรียมนำเสนอ ดังนี้1. Petroleum...

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง

ทางกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) โดยการมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง...

2022 The Annual Petroleum Outlook Forum “Thriving amid Global Energy Volatility towards Sustainable Future เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนของพลังงานโลก”

2022 The Annual Petroleum Outlook Forum “Thriving amid Global Energy Volatility towards Sustainable Future เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนของพลังงานโลก”

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ◊ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ◊ เวลา 13:30 -15:30 น. ◊ LIVE ผ่าน Facebook และ YouTube ของ PRISM พบกับ ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท. (PRISM)...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต...

FTI Talk x Podcast จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม

FTI Talk x Podcast จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม

รายการ FTI Talk x Podcast จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami