ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต...

FTI Talk x Podcast จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม

FTI Talk x Podcast จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม

รายการ FTI Talk x Podcast จุดเปลี่ยนโลกพลังงาน ผ่านวิกฤติ COVID-19 กับอุตสาหกรรมฯ ปิโตรเลียม คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami