ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) ขอเข้าพบกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

ผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) ขอเข้าพบกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

26 เมษายน 2565 ผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) ขอเข้าพบกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ โดย คุณอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ และ คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเลื่อยและโรงอบ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์...

FTI Talk x Podcast ถกวิกฤติอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ พลิกสู่โอกาสเปิดตลาดส่งออกดีขึ้น

FTI Talk x Podcast ถกวิกฤติอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ พลิกสู่โอกาสเปิดตลาดส่งออกดีขึ้น

รายการ FTI Talk x Podcast ถกวิกฤติอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ พลิกสู่โอกาสเปิดตลาดส่งออกดีขึ้น บทสัมภาษณ์ คุณอดิศร ตันเองชวนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami