The 7th World Rubber Wood Industry Conference

The 7th World Rubber Wood Industry Conference

          กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย นำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The 7th World Rubber Wood Industry Conference ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองหลินอี๋ (Linyi) มณฑลซานตง (Shandong)...

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ร่วมออกบูธงาน Malaysian Wood Expo และกิจกรรม Business Matching

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ร่วมออกบูธงาน Malaysian Wood Expo และกิจกรรม Business Matching

      นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมออกบูธงาน Malaysian Wood Expo และกิจกรรม Business Matching ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2566 ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre...

Close Bitnami banner
Bitnami