เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา และสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้ร่วมจัดงาน Pharma Day โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้โปรแกรม E-Submission และเพื่อให้บริษัทผู้จัดงานวัตถุดิบมานำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทันสมัย

Close Bitnami banner
Bitnami