เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 19 บริษัท

Close Bitnami banner
Bitnami