เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC) ร่วมกับนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย โดยศูนย์วิจัยดังกล่าวจัดโดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมผ้านอนวูเว่นไทย

โดยศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC) เป็นศูนย์ที่มีเทคโนโลยีที่มันสมัย สำหรับการออกแบบวัสดุ ผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวกับหลากหลายอุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมในการผลิตเส้นใย Non-Woven

Close Bitnami banner
Bitnami