นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC) และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าศึกษาดูงาน Panasonic Eco Technology (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2544  ปริมาณขยะที่รีไซเคิลได้ประมาณ 800,000 ยูนิต/ปี มียอดรวมสะสมประมาณ 18.8 ล้านยูนิต  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมารีไซเคิล ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ทีวี และตู้เย็น  

สำหรับงาน International Symposium on New Refrigerants and Environmental Technology 2023 เป็นการประชุมวิชาการว่าด้วยสารทำความเย็น และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ โดยมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีค่า Global Warming Potential (GWP) ต่ำ   ซึ่งสารทำความเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกลุ่ม HFC (Hydrofluorocarbons)  แนวโน้มในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นในกลุ่ม HFO (Hydrofluoroolefin)  ซึ่งเป็นสารทำความเย็นสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบให้มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อน (GWP) ต่ำกว่า HFC  โดย HFO จะมีค่า GWP น้อยกว่า 10% ของ HFC  ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัว และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

Close Bitnami banner
Bitnami