วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ไต้หวัน โดยได้มีการทำ MOU ระหว่าง TBIA และ ส.อ.ท. โดย กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ ณ Syngen Biotech Co.,Ltd พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี Food Industry Research and Development Institute (FIRDI), Industrial Technology Research Institute (ITRI), Grape King Bio และ Bio Asia-Taiwan 2023

Close Bitnami banner
Bitnami