วันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มฯเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. ได้งานสัมมนาเรื่อง BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ภายในงานจะมีการบรรยายในหัวข้อ RED-GEMs: The Future of Anti-aging? นวัตกรรมมณีแดงย้อนวัย? โดย ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์, หัวข้อ Biomedical engineering development in a real world setting: Thailand’s aspect การพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์เพื่อนำมาใช้จริง: บริบทของประเทศไทย โดย นาวาเอก นพ.เถลิงเกียรติแจ่มอุลิตรัตน์หัวหน้าหน่วยรังสีร่วมรักษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ หัวข้อ Organ-on-Chips เทคโนโลยีชิปอวัยวะเพื่อการแพทย์แห่งโลกอนาคต โดย ดร.สุนทร ตันติถาวรรัตน์ AMBiO Research Unit ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงจัดการเสวนา หัวข้อ “BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ณ ห้อง Conference Room A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Close Bitnami banner
Bitnami