เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายธันธัช ฤทธิ์น้ำ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ หารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปภายใน และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและติดตามด้านอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกิจการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami